XLerate lab

The XLerate
Innovation
Lab

מעבדת רעיונות והפיכתם למציאות
מטרת התוכנית היא לפתח מיומנויות חשיבה ויישום לצוותים אשר יאפשרו ליישם חדשנות, לייעל תהליכים, לפתח מוצרים חדשים, להעלות את שווי תיק הלקוחות,
להעמיק את חווית הלקוח והעובד ואף להכניס חדשנות בשיווק.
ליצור רעיונות חדשים, מעשיים ולהפוך אותם למציאות ארגונית חדשה - בתחומים הבאים:

מוצרים ושירותים חדשים – מתאים במיוחד לצוותי הנהלה בכירה / מחלקות פיתוח מוצר/פיתוח עסקי Customer success.
ייעול תפעולי וחסכון בעלויות
– מתאים במיוחד למחלקות תפעול / שירות לקוחות.
ייעול תהליכים פנים ארגוניים – מתאים במיוחד להנהלה בכירה / מכירות / מחלקות אורגניות.
מכירות / Customer Success.
רעיונות לשיווק – מתאים במיוחד למחלקות שיווק/ פיתוח עסקי.
חווית לקוח – מתאים במיוחד להנהלות בכירות / מחלקות שיווק / שירות לקוחות / צוותי פיתוח.

דוגמאות לפרויקטים שייושמו במסגרת מעבדות חשיבה של פרשביז

רשת מלונות – זיהוי של אזור גאוגרפי באחד המלונות שלא נוצל נכון, קיבל שינוי ייעוד, הפך למתחם חדרי VIP
 שמייצר בכל שנה תוספת הכנסות של כ-2,000,000 ₪ בשנה. לאחר שיפוץ בהשקעה של 200K ₪.

חברה בתחום הנדל"ן – רעיון שיושם בתחום חווית הלוקח/מסע הלקוח ואשר מרגע שנכנס לתהליך סגירת העסקה ועד חתימתה. יישום הרעיון השיג את התוצאות הבאות:
  • קיצור זמן הטיפול בלקוח ב-70%
  • הפחתה משמעותית בנטישת לקוחות תוך כדי התהליך
  • העלאת אחוזי ההמרה והסגירות ב-48%
  • מהירות תוגבה מול השוק להזדמנויות נדל"ן שדורשות זמן תגובה מהיר.
סטארט-אפ בתחום הפינטק – ניתוח של תהליך גיוס הלקוחות והבנה מהו מסע הלקוח הרצוי, הפחית את שעות העבודה והטיפול בלקוח בכ 30%- והוריד עומס משמעותי של כ"א במחלקות שירות ותמיכה.
חברת שירות והדרכה – ניתוח של מאפייני והגדרת הפרוייקט והמכירה ללקוח, הביא לזיהוי של פנייה לקהל חדש ומדויק יותר. להגדרה של 2 מוצרים שונים עם פאנלים מכירתיים שונים ומופרדים, כמו כן הבנה של מי האדם הנכון שיטפל בכל שלב, שלא בהכרח היה האדם שטיפל עד כה.
חברת מוצרים לתעשייה – תהליך החשיבה גילה שידע רב שנקנה כיום מחוץ לארגון ממומחי תוכן ובעלי מקצוע חיצוניים, נמצא למעשה בתוך הארגון, ברשותם של בעלי תפקידים במחלקות שונות. שינוי ההתנהלות, פנייה למקורות פנים במקום לרכישת ידע מבחוץ, חוסך לארגון מאות אלפי דולרים. בנוסף לייעול התהליכים והחיסכון הכספי נוצר ערך חדש נוסף בתהליך והוא האפקט של תגמול פנימי ומינוף הערך שתורמים אנשי הצוותים השונים. אנשים הפכו מעורבים יותר בתהליך בחברה, מאחר והידע שלהם הפך למשמעותי ונגיש.
ניתן גם לפנות לרויטל 054-4551137